KDV Hesaplama (Dâhil ve Hariç Hesaplama)

Aşağıdaki KDV hesaplama aracında işlem türünü seçtikten sonra istenen bilgileri giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Tutar
Vergi Tutarı
KDV Dahil Tutarı
Genel Toplam

KDV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kdv hesaplama nasıl yapılır sorusunun cevabını aşağıda bulabilrsiniz. Aşağıdaki formüller kullanılarak kolayca hesaplanmaktadır.

KDV Hesaplama

KDV Dahil Hesaplama

Kdv dahil nasıl hesaplanır : KDV dahil hesaplama formülü: (Net Tutar) x [1 + (Vergi Oranı/100)] Bu formüle göre 1000 TL + %18 KDV şu şekilde hesaplanır: 1000 x (1 + 18/100) = 1000 x (1 + 0,18) = 1000 x 1,18 = 1180 TL

KDV Hariç Hesaplama

KDV hariç hesaplama formülü: (Brüt Tutar) / [1 + (Vergi Oranı/100)]

Bu formüle göre %18 katma değer vergisi dahil edilmiş brüt tutar 1180 TL ise KDV hariç tutar şu şekilde hesaplanır: 1180 / (1 + 18/100) = 1180 / (1 + 0,18) = 1180 / 1,18 = 1000 TL

KDV nedir?

Katma Değer Vergisi: Mal veya hizmetin üretiminden tüketimine kadar geçen sürede meydana gelen değer artışının alıcı tarafından satıcıya vergi halinde ödenmesidir.

KDV Ne Zaman Ödenir?

Tüketici mal ya da hizmeti alırken zaten bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatı içerisinde ödemiş bulunmaktadır. KDV mükellefleri ise Vergi Dairesi’ne beyanname verdikten sonra beyan ettikleri tutarı, beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödemelidir.

KDV (Katma değer vergisi) Beyannamesi (aylık olanlar) takip eden ayın 24. günü akşamına kadar verilmelidir.

İndirilecek KDV nedir?

İşletmelerin teslim aldıkları mal ve hizmetlerde satıcıya ödedikleri katma değer vergisi tutarlarının toplamına verilen addır.

KDV ne zaman beyan edilir ve ne zaman ödenir?

Aylık olarak beyanname verenler, herhangi bir ayın beyannamesini ilgili ayı takip eden ayın en geç 24. günü akşamına kadar vermekle yükümlüdür. Ödeme ise, beyanname verilen ayın en geç 26. günü akşamına dek yapılmalıdır. Tüketiciler ise KDV’yi halihazırda mal ya da hizmeti satın alırken malın fiyatıyla birlikte öder.

Türkiye’de uygulanan KDV oranları nelerdir?

Her ülkenin KDV uygulaması farklıdır. Ülkemizde, ürünün ihtiyaç açısından zaruri yet derecesine göre %1, %8 ve %18 olmak üzere toplam üç çeşit KDV oranı uygulanır. Temel tüketim ürünleri (ekmek vb.), ile lüks olmayan barınma ihtiyaçlarına %1 oranında KDV uygulanırken, unlu mamuller harici lüks olmayan temel tüketim mallarından (süt, yumurta, peynir vb.) %8 oranında KDV alınır. %18 KDV uygulanan mallar ise, temel tüketim olmayan ürünlerdir. Bunlar genellikle telekomünikasyon ürünleri, beyaz eşyalar, mobilyalardır ve zorunlu olarak ihtiyaç duyulmayan bazı gıda mallarıdır.

Gelirler İdaresi Başkanlığı - Güncel KDV Oranları